Presidència

Hble. Sr. Chakir El Homrani Lesfar
Conseller del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Vicepresidència

Ima. Sra. Laura Pérez Castaño
Tinenta d’Alcalde de Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI Ajuntament de Barcelona

Vocals

Sr. Oriol Amorós i March
Secretari General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Sra. Marta Cassany Virgili
Secretària d’Afers Socials i Famílies

Sra. Georgina Oliva Peña
Secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Sra. Mireia Vall Urbea
Secretària d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

Sra. Meritxell Benedí i Altés
Directora General de Serveis Socials

Sr. Ricard Fernández Ontiveros
Gerent de l'àrea de Drets Socials

Sra. Laia Claverol Torres 
Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials

Sra. Sònia Fuertes Ledesma
Comissionada d’Acció Social

Sra. Maria Eva Beas Cruz
Secretària del Consell de Govern

Sr. Joan Uribe i Vilarrodona
Gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

 

El Consell de Govern del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, d’acord amb l’article 10 del decret 113/2006 de 25 d’abril de constitució del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, és part de l’estructura del mateix com a òrgan superior del Consorci.

Es composa de la persona titular de la Presidència, la persona titular de la Vicepresidència, 5 membres en representació de la Generalitat de Catalunya i 3 en representació de l’Ajuntament de Barcelona, nomenats lliurement.

La informació més detallada sobre les funcions d'aquest òrgan es pot trobar als Estatuts del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

 

*Informació pendent d'actualitzar amb els nous nomenaments que s'esdevinguin de la constitució del nou govern durant el 2021

 

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)

Cal sol·licitar cita prèvia