Gerència

Sra. Àngels Canals Vilà
Gerenta

 Gerència Adjunta

Sra. Jordina Viñas Boladeras

 

Administració general, recursos humans i gestió econòmica

Sr. Llorenç Bach
Cap del Servei 

 

Assessoria Jurídica, Assessoria Jurídica i Documentació

Sra. Raquel Font Lara
Cap del Servei

 

Servei d’atenció a la infància i l’adolescència, joves i a les dones que han patit violència masclista i a les seves famílies

Sra. Alicia Castillón
Cap del Servei

 

Servei d’atenció a les persones amb discapacitat i drogodependència

Sra. Pepita Cabiscol
Cap del Servei

 

Servei d’atenció a la gent gran, a la dependència i promoció de l’autonomia personal

Sra. Margarita González
Cap del Servei

 

Podeu consultar la representació gràfica de l'organigrama del Consorci aprovat per Consell de Govern en la sessió del dia 16 de desembre de 2022.

 

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre i el mes d'agost)

Per sol·licitar cita prèvia