Gerència

Sr. Joan Uribe i Vilarrodona
Gerent

 

 Assessoria Jurídica

Sra. Imma Pérez i Rovira
Cap del Servei

 

Servei d'infància i dones

Sra. Alicia Castillón
Cap del Servei

 

Servei d'atenció a les persones amb discapacitat

Sra. Pepita Cabiscol
Cap del Servei

 

Servei d'atenció a les persones drogodependents

Sra. Pepita Cabiscol
Cap del Servei

 

Servei d'atenció a les persones en situació de dependència

Sra. Margarita González
Cap del Servei

 

Servei d'administració general i recursos humans

Sr. Llorenç Bach
Cap del Servei 

 

Podeu consultar la representació gràfica de l'organigrama del Consorci aprovat per Consell de Govern en el següent enllaç. Aquest organigrama va ser aprovat per Consell de Govern del Consorci a la sessió del dia 21 de juny de 2017.

 

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)

Cal sol·licitar cita prèvia