• Infància i Adolescència
  • Serveis Socials de Barcelona
  • Gent gran
loading...

Notícies

loading...

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSBcn) és un ens públic constituït per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona que exerceix les funcions, a la ciutat,  de programar, prestar i gestionar els serveis socials d’atenció especialitzada d’abast superior, que impliquen funcions de valoració, diagnòstic, tractament, suport o rehabilitació.

L’objectiu principal és oferir uns serveis de qualitat per a la ciutadania amb els recursos adequats a les seves necessitats, així com adaptar-se a les noves realitats i reptes que presenten.

Per això, el CSSBcn treballa per la millora de la gestió dels seus centres i serveis des de la proximitat i a la recerca d’una millor qualitat i eficiència. L’enfortiment de la participació, la innovació o la cooperació (entre institucions i entitats) són línies de treball permanent del Consorci.

Principalment, el CSSBcn gestiona la totalitat dels recursos residencials de la ciutat al servei de la infància i l’adolescència, les persones amb discapacitat, i les dones, així com diversos recursos residencials de joves i persones amb drogodependències.

El Consorci també forma part del sistema d’informació i atenció a la ciutadania sobre autonomia personal i dependència de la ciutat de Barcelona.

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre i el mes d'agost)

Per sol·licitar cita prèvia